Varausehdot

Rantahakala Juha Veli (y: 1234572-7) (Myöhemmin omistaja) noudattaa majoituspalvelusten vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt varauksen.

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). 

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun sähköpostiin. Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu (125 €) tai koko vuokrasumma varauksen teon jälkeen riippuen varauksen alkamisajankohdasta. Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun vähintään varausmaksu on suoritettu.  Tämän jälkeen myös yleiset varaus- ja vuokraehdot tulevat sitoviksi.

Asiakas voi maksaa koko vuokrasumman kokonaisuudessaan heti tai viimeistään 28 vuorokautta ennen majoituskohteen vuokra-ajan alkamista. Loppusuoritus sisältää koko oleskeluajan vuokran (125,00 euron varausmaksu sisältyy majoituskohteen vuokrasummaan). Jos majoituskohteen varaus tehdään lyhyellä varoitusajalla, eli alle 28 vuorokautta ennen saapumista, asiakas saa vain yhden laskun, joka sisältää kaikki vuokraan liittyvät kulut. Varausmaksua ei tässä tapauksessa laskuteta erikseen. Mahdollisia majoituskohteen lisäpalveluita vuokraaja voi maksaa myös erikseen tai paikan päällä. 

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi omistaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen. Laskussa on lomakohteen omistajan nimi ja yhteystiedot. Halutessaan asiakkaalle voidaan lähettää myös sähköinen maksulinkki sähköpostiin, jonka kautta pyydetty summa voidaan maksaa www.hattapukki.fi maksuehdot sivulla löytyvillä maksutavoilla (https://www.hattapukki.fi/maksuehdot/). 

Saapumisohjeet majoituskohteeseen vuokraaja 5 vuorokauden sisällä ennen vuokra-ajan alkamista tai maksettuaan koko vuokrasumman. 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@hattapukki.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuskuluina pidätetään varausmaksun summa 125 €. Vaikka omistaja saisi markkinoitua lomakohteen toiselle asiakkaalle, jolta saadaan varausmaksua (125€) vastaava summa, maksua ei hyvitetä. 

Peruutusmaksut: 

- Peruutus yli 28 vuorokautta ennen saapumista: Varausmaksu 125,00 euroa. 

- Peruutus 5-28 vuorokautta ennen saapumista: 40% sovitusta vuokrahinnasta. 

- Peruutus alle 5 vuorokautta ennen saapumista: vuokrahinta peritään kokonaisuudessaan.

Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuunottamatta  125 euron suuruista osuutta majoitushinnasta. Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys omistajalle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), omistaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada omistajalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi omistaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Hinta

Varauksen tilaushetkellä voimassa oleva hinta on asiakasta sitova. Omistaja voi tehdä erilaisia hintatarjouksia muuttaen hinnastossa olevia hintoja. Muutetut hinnat ovat voimassa siitä lähtien kun niistä ilmoitetaan, eivätkä koske sitä ennen tehtyjä varauksia. Hintoihin sisältyy arvonlisävero voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Oleskelu majoituskohteessa

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä ilman erillistä sopimista tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. 

Majoituskohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle etukäteen sovitulla tavalla hänen saapuessaan majoituskohteeseen. Pyydämme ilmoittamaan saapumisajankohdan etukäteen. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, omistaja ei voi taata avainten luovutusta. 

Avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet) peritään asiakkaalta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Polttopuut sisältyvät myös kohteen vuokraan. Astianpesuaineita, perusmausteita, wc- ja talouspapereita sekä saunapeflettejä pyritään pitämään vuokraajien käytössä, mutta niiden loppuessa kesken vuokra-ajan asiakas itse vastaa niiden hankkimisesta.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan majoituskohteessa.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei niistä ole erikseen sovittu. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus pitää varmistaa ennakkoon hyvissä ajoin ennen majoituskohteeseen saapumista.

Majoituskohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Majoituskohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu majoituskohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä majoituskohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai muualta hankittujen vuokrattavien välineiden käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty ilman erillistä lupaa. Tupakointi on kielletty kaikissa majoituskohteen sisätiloissa.

Lemmikkieläimen tuominen majoituskohteeseen on kielletty ellei siitä ole erikseen etukäteen sovittu omistajan kanssa.

Sähkö- tai hybridiauton lataaminen suositellaan sovittavan etukäteen omistajan kanssa.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa majoituskohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei toisin ole omistajan kanssa sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja palautuksesta sovittava omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa majoituskohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava majoituskohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot majoituskohteen omistajalle.

Majoituskohteen siivouksesta vuokra-ajan päätyttyä huolehtii asiakas itse, ellei loppusiivousta ole erikseen varaukseen yhteydessä tilattu. Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja - tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue, terassi ja grilli jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa majoituskohteen sisätiloissa. Majoituskohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon.

Asiakas on velvollinen maksamaan majoituskohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että majoituskohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut omistajien toiminnasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella ole voinut estää.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan majoituskohteen omistajalle. Näin mahdolliset puutteet ja viat voidaan korjata. 

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan majoituskohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä omistaja ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu majoituskohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido omistajaa, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.